Έργα

Σε περισσότερα από 25 χρόνια πορείας η εταιρεία έχει συνεργαστεί, συμμετάσχει και υλοποιήσει  έργα σε διάφορους τομείς. Ενδεικτικά:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ