Νέα & Ανακοινώσεις

SEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΟΡΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ:ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (EDITEC SA) θέμα: Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την...
Read More

SEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Θέμα: Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της υλοποίησης του...
Read More

MAGNET Επιτάχυνση μεταναστών για την ανάπτυξη – Δίκτυο εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα

Το τέταρτο φόρουμ δικτύου του MAGNET ασχολείται με το αναξιοποίητο δυναμικό των μεταναστριών ως επιχειρηματιών, τις σχετικές προκλήσεις και τις...
Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μίσθωσης δύο επιβατικών οχημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μίσθωσης δύο (2) επιβατικών οχημάτων με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «HELIOS-Hellenic Integration Support...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

Λίστα Αναλυτικά

SEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΟΡΓ. ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ:ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (EDITEC SA) θέμα: Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την...
Read More

SEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Θέμα: Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της υλοποίησης του...
Read More

MAGNET Επιτάχυνση μεταναστών για την ανάπτυξη – Δίκτυο εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα

Το τέταρτο φόρουμ δικτύου του MAGNET ασχολείται με το αναξιοποίητο δυναμικό των μεταναστριών ως επιχειρηματιών, τις σχετικές προκλήσεις και τις...
Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μίσθωσης δύο επιβατικών οχημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μίσθωσης δύο (2) επιβατικών οχημάτων με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «HELIOS-Hellenic Integration Support...
Read More